AVALEHT       MÕÕTMISED       NÕUSTAMINE       KOOLITUSED       JUHENDID       ALUSAKTID       SÕNASTIK       KONTAKT
 
 

ALUSAKTID

 
 

1. Kiirgusseadus (RT I, 28.06.2016, 2);

2. Keskkonnaministri 16.11.2016 määrus nr 52 „Kiirgusallika asukohaks olevate ruumide nõuded, ruumide ja kiirgusallika märgistamise nõuded, radioaktiivsete kiirgusallikate kategooriad ning radionukliidide aktiivsustasemed„ (RT I, 18.11.2016, 8)

3. Sotsiaalministri 29.09.2010 määrus nr 64 „Isikukaitsevahendi ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“ (RT I 2010, 72, 553)

4. Tervise- ja tööministri 19.12.2018 määrus nr 71 „Meditsiinikiirituse protseduuride kiirgusohutusnõuded, meditsiinikiirituse protseduuride kliinilise auditi nõuded ning diagnostilised referentsväärtused ja nende määramise nõuded“ (RT I, 28.12.2018, 20)

5. Vabariigi Valitsuse 15.09.2016 määrus nr 97 „Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdoosi ning silmaläätse, naha ja jäsemete ekvivalentdoosi piirmäärad“ (RT I, 20.09.2016,9)

 

 
 
 
 
Kontakt: info@radexpert.eu