AVALEHT        MÕÕTMISED       NÕUSTAMINE       KOOLITUSED       JUHENDID       ALUSAKTID       SÕNASTIK       KONTAKT
 
 

MEDITSIINIFÜÜSIKA TERMINOLOOGIA SÕNASTIK

www.ut.ee/BM/MFS/
 
 
  Alates aastast 2006 on Eesti-poolsete vabatahtlike kaastöötajate osalusel arendatud rahvusvaheliste projektide EMIT ja EMITEL raames meditsiinifüüsika sõnastikku ja entsüklopeediat e-Encyclopaedia of Medical Physics and Multilingual Dictionary of Term. Praegu (2011) on selles sõnastikus saadaval paralleeltõlked 28 keeles. Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühingu (EBMÜ) egiidi all tegutseva meditsiinifüüsika terminoloogia komisjoni (MFTK) eesmärgiks on olnud vastava erialase sõnavara korrastamine ja ühtlustamine praktiseerivate meditsiinifüüsikute, meditsiinitehnika inseneride, arstide ja radioloogiatehnikute keelekasutuses ja laiemas plaanis eestikeelse sõnavara kasutamise edendamine ja püsimajäämise toetamine erialases teadus- ja arendustegevuses ning õppetöös. Aastatel 2010, 2012 ja 2014 on MFTK saanud oma terminoloogiaalaseks tööks toetust Haridus- ja Teadusministeeriumilt, kes koostöös Eesti Terminoloogia Ühinguga ja Eesti Rakenduslingvistika Ühinguga on korraldanud konkursse süstemaatilise oskussõnavaraarendusega tegelevate terminikomisjonide ja töörühmade toetamiseks. Aastal 2011 arendati erialast terminoloogiat TÜ ja TTÜ meditsiinifüüsika ühisõppekava projekti raames.
Töö erialase sõnavaraga jätkub pidevalt. Meditsiinifüüsika sõnastiku uuendused ja täiendused on saadaval Eesti Keele Instituudi andmebaasis Termeki. Hetkel on sõnastikku koondatud üle 3000 põhitermini, lisatud on definitsioonid iga mõiste juurde, et hõlbustada selle kasutamist meditsiinifüüsikat õppivatele üliõpilastele (sh TÜ ja TTÜ biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika magistritaseme ühisõppekava raames, samuti radioloogia residentuuris ning radioloogiatehniku õppekavas) ja kõigile praktikutele.
 
 
 
E-post: info@radexpert.eu